torsdag 1 maj 2008

Tema ideologi: Frihet kräver rättvisa

Idag firas Första Maj över hela världen, så även i Göteborg där socialdemokraterna tågar under parollen "Frihet kräver rättvisa". Denna paroll har socialdemokratin på intet sätt patent på. Även för nationaldemokrater världen över är begrepp som nationell frihet och social rättvisa centrala. Man kan uttrycka det som att "utan nationell demokrati - ingen social demokrati" och "utan social demokrati - ingen nationell demokrati". En livskraftig välfärdsstat/socialstat kan bara byggas på nationalstatens grund. I ett mångkulturellt samhälle där människor inte känner naturlig samhörighet, och inte ens talar samma språk, blir stora välfärdsreformer mycket svåra att genomföra och de sociala framstegen uteblir. Omvänt gäller att ett folk inte är fritt så länge det förtrycks av utländska fogdar eller egna herrar. Historien visar dock att förtryckta folk reser sig och att kampen för nationell frihet och social rättvisa går hand i hand.

Under maj månad ska Folkhemmet Göteborg ge sig ut på en ideologisk resa till några av våra grannländer för att studera hur man ser på demokratin ur ett nationellt och socialt perspektiv. Följ gärna med!

Inga kommentarer: