onsdag 29 april 2009

Fyra varsel och fyra miljarder i utdelning

I höstas arbetade 2100 människor av kött och blod på Volvofabriken i Tuve. Om förra veckans varsel verkställs är bara 550 kvar. AB Volvo har inte råd att ha kvar sina arbetare, men de har råd med fyra miljarder i utdelning till sina aktieägare. Volvoledningens agerande är inte människovärdigt. Dra tillbaka varslen eller avgå!

måndag 20 april 2009

Strejk i Göteborgs Hamn

Vid midnatt gick 130 göteborgska hamnarbetare i strejk. Orsaken är att det kommunala bolaget Göteborgs Hamn AB vägrar att förhandla med Svenska Hamnarbetarförbundet om turordningslistor i samband med aviserade uppsägningar. Hamnarbetarförbundets avdelning i Göteborg organiserar 80% av de anställda i hamnen. Trots detta väljer Göteborgs Hamn AB att förhandla med Transportarbetarförbundet som representerar en minoritet av hamnarbetarna.

Svenska Hamnarbetarförbundet bildades 1972 och står utanför LO. Det kan säkert vara en anledning till att förbundet behandlas som det gör. Göteborgs Hamn AB är ett kommunalt bolag i en socialdemokratiskt styrd kommun. Ett Göteborg styrt av Sverigedemokraterna skulle inte ha samma osunda bindningar mellan kommun, parti och fack. Efter kommunvalet nästa år sitter förhoppningsvis SD i Göteborgs Hamns styrelse, och då blir säkert också samarbetsklimatet mycket bättre mellan arbetsgivaren och majoritetsförbundet.

torsdag 9 april 2009

Välj SD för social rättvisa

Den sjunde juni är det val till Europaparlamentet.
Välj SD för social rättvisa!

Ur Sverigedemokraternas valmanifest:

Försvara den svenska modellen!
EU-medlemskapet hotar den framgångsrika svenska modellen för arbetsmarknadsavtal och lönebildning.Sverigedemokraterna försvarar rätten för arbetsmarknadens parter att fastställa villkoren på svensk arbetsmarknad. Vi försvarar arbetarnas intressen.

Svenska skattemedel till svensk välfärd!
Sverigedemokraternas inställning är att svenska skattemedel i första hand ska användas till svenska behov och att de pengar vi idag skänker till andra EU-länder skulle göra betydligt större nytta i svensk skola, vård och omsorg.

Nej till lönedumpning!
Sverigedemokraterna vägrar tillåta att svenska arbetstillfällen ska kunna gå till de utländska arbetare som kräver lägst lön, och vi motsätter oss Alliansregeringens fria arbetskraftsinvandring som har till syfte att sänka de svenska lönenivåerna genom ett överutbud av lågutbildad arbetskraft.

http://www.sverigedemokraterna.eu/

Välj SD för nationell frihet

Den sjunde juni är det val till Europaparlamentet.
Välj SD för nationell frihet!

Ur Sverigedemokraternas valmanifest:

Sverige ut ur EU!
Det EU som svenskarna röstade ja till 1994 var något helt annat än det EU som finns idag. Sveriges makthavare har, utan ett folkligt mandat, fört in oss i ett superstatsbygge som står i direkt motsättning till vårt lands intressen.
Sverigedemokraterna anser därför att ett fortsatt Eumedlemskap kräver att man först rådfrågar svenska folket i en folkomröstning.

Bevara alliansfriheten och neutraliteten!
Sveriges EU-medlemskap innebär i realiteten att vi överger alliansfriheten och möjligheten till neutralitet i krig. Om Lissabonfördraget implementeras ingår vi på sikt i en överstatlig EU-armé. Vi förbinder oss att ställa upp med resurser vid eventuella väpnad konflikt i EU. Detta kanSverigedemokraterna inte acceptera!

Stärk gränsskyddet!
Så länge Sverige är med i EU vill Sverigedemokraterna verka för att återupprätta gränskontrollen mot andra länder i Schengensamarbetet. Vi vill återge tullen rätten att undersöka fordon och individer som rör sig över vår nationsgräns. Syftet är att försvåra smuggling av illegala varor, människor och stöldgods.

http://www.sverigedemokraterna.eu/

lördag 4 april 2009

Folket straffar dem som inte lyssnar

Enligt Demoskops senaste mätning rasar socialdemokraterna och är nu mindre än moderaterna. Centerpartiet (3,4) och kristdemokraterna (3,8) når inte upp till riksdagsspärren. Det gör däremot Sverigedemokraterna som fördubblar sina siffror sedan Demoskops förra mätning.

Varför går det då så dåligt för (s), (c) och (kd)? Det finns säkert flera förklaringar, men en är att dessa partier inte varit lyhörda för den EU-kritiska opinion som finns i deras led. I stället har man helt sonika plockat bort populära EU-kritiker som Hans Lindqvist (c) och Lennart Sacredeus (kd) från sina listor i valet till EU-parlamentet. Detta ofog har säkert lockat över väljare till Sverigedemokraterna, ett parti som konsekvent tagit ställning för svensk självständighet sedan partiet bildades 1988.

fredag 3 april 2009

Göteborgs LO-medlemmar tvivlar på Wanja

Tidigare i veckan hade LO-avdelningen i Göteborg årsmöte, och även om inte AMF-pensionerna stod på dagordningen så märktes en tydlig irritation över Wanja Lundby-Wedins agerande bland ombuden. Än större är missnöjet bland arbetarna på golvet. För många undersköterskor i kommunal och metallare på Volvo är måttet nu rågat, och lokala LO-företrädare har mycket svårt att försvara Wanja Lundby-Wedin inför sina medlemmar. En som snart slipper bekymra sig är den lokala LO-bossen Olle Ludvigsson. Om två månader är det val till Europaparlamentet, och går det som han önskar kan han packa väskan och dra till Bryssel efter midsommar.

onsdag 1 april 2009

Margot Wallström får tjugo miljoner kronor

Nej, det är dessvärre inget aprilskämt. I samband med EP-valet den sjunde juni byts EU-kommissionen ut, och då kommer Sveriges EU-kommissionär Margot Wallström inte att gå lottlös. Efter sina slitsamma år i Bryssel får hon först en rejäl fallskärm på fem miljoner kronor och så småningom 100 000 kronor per månad i pension. Totalt handlar det om över 20 miljoner kronor.
Detta säger framförallt något om EU, men också en hel del om socialdemokraterna. Den göteborgska toppkandidaten Olle Ludvigsson (s) ser inte och har aldrig sett några direkta problem med EU. Är du socialdemokrat och trött på den EU-positiva s-linjen? Sänd en signal till Bryssel genom att lägga din röst på Sverigedemokraterna. Kryssa Jansson!