torsdag 9 april 2009

Välj SD för nationell frihet

Den sjunde juni är det val till Europaparlamentet.
Välj SD för nationell frihet!

Ur Sverigedemokraternas valmanifest:

Sverige ut ur EU!
Det EU som svenskarna röstade ja till 1994 var något helt annat än det EU som finns idag. Sveriges makthavare har, utan ett folkligt mandat, fört in oss i ett superstatsbygge som står i direkt motsättning till vårt lands intressen.
Sverigedemokraterna anser därför att ett fortsatt Eumedlemskap kräver att man först rådfrågar svenska folket i en folkomröstning.

Bevara alliansfriheten och neutraliteten!
Sveriges EU-medlemskap innebär i realiteten att vi överger alliansfriheten och möjligheten till neutralitet i krig. Om Lissabonfördraget implementeras ingår vi på sikt i en överstatlig EU-armé. Vi förbinder oss att ställa upp med resurser vid eventuella väpnad konflikt i EU. Detta kanSverigedemokraterna inte acceptera!

Stärk gränsskyddet!
Så länge Sverige är med i EU vill Sverigedemokraterna verka för att återupprätta gränskontrollen mot andra länder i Schengensamarbetet. Vi vill återge tullen rätten att undersöka fordon och individer som rör sig över vår nationsgräns. Syftet är att försvåra smuggling av illegala varor, människor och stöldgods.

http://www.sverigedemokraterna.eu/

Inga kommentarer: