lördag 25 juni 2011

SD Göteborgs budgetförslag

Tidigare i veckan var det budgetdebatt i Göteborgs kommunfullmäktige. I synen på skattesats och resultat kan man utläsa fyra budgetfilosofier bland partierna:
1) Oförändrad skatt och nollresultat (socialister)
2) Oförändrad skatt och plusresultat (nationalister)
3) Sänkt skatt och nollresultat (liberaler)
4) Sänkt skatt och plusresultat (konservativa)

Budgetdebatten delas alltid in i ämnesområden. Denna indelning var i år dessvärre ologisk och spretig. Göteborgs stad har lagt upp ljudupptagningarna från debatten på sin hemsida och mitt gruppledaranförande börjar efter 50 minuter. Det bygger delvis på förordet i vårt budgetförslag som går att läsa här nedan.

Höstens val blev en stor framgång för Sverigedemokraterna i Göteborg. 14 099 göteborgare lade sin röst på Sverigedemokraterna och därmed ökade vi från ett till tre mandat i kommunfullmäktige. Sedan valet är vi även representerade i regionfullmäktige och SD Göteborgs ordförande Mikael Jansson företräder numera partiet i riksdagen. Det är ett tecken i tiden att en nationalistisk rörelse som Sverigedemokraterna går framåt. Den av vänstern och högern förda politiken håller på att slå sönder vårt samhälle. Svenskarna söker ett alternativ som vill hålla ihop landet och göteborgarna behöver en kraft som kan hålla ihop staden. Sverigedemokraternas strävan är att bli den kraften.
På sikt vill Sverigedemokraterna skapa ett modernt folkhem i Sverige och i Göteborg. För att kunna säkra framtidens välfärd måste vi svenskar hitta tillbaka till en känsla av gemenskap. En vikänsla och en naturlig vilja att hjälpa varandra och bidra till det gemensamma är avgörande för att vi ska kunna upprätthålla en solidariskt finansierad välfärd. Vi ska förvalta och ta vara på det som vi äger gemensamt. Det ska vara rent och snyggt i vår stad, och attraktivt att bo i de kommunägda bostadsbolagen. Det kollektiva resandet i Göteborg ska vara snabbt, säkert och tryggt.
I Göteborg är det fortfarande stor skillnad på hur verksamheterna bedrivs i verkligheten och hur de beskrivs i kommunfullmäktige. Göteborgs stad måste höja kvaliteten i synnerhet i skolan och äldreomsorgen. Om vi inte tar hand om våra unga och gamla, vad får vi för samhälle då?

söndag 12 juni 2011

Turkisk trojka med förnyat förtroende

Det blir samma trojka av partier som representerar det turkiska folket i landets nationalförsamling, dvs AKP (50%), CHP (26%) och MHP (13%). Veckan innan valet har det spekulerats i att nationalistpartiet MHP skulle åka ur parlamentet pga arrangerade skandaler. Att MHP trots detta tar sig in innebär att AKP inte når upp till den två-tredjedels-majoritet som partiet hade behövt för att på egen hand ändra grundlagen.

torsdag 9 juni 2011

Det nationalkonservativa Turkiet

På söndag är det val till Turkiets nationalförsamling, ett parlament som det inte är alldeles lätt att ta sig in i på grund av den stränga tio-procents-spärren. Senast lyckades tre partier som kan definieras som konservativa och/eller nationalistiska. Turkiets regerande parti är Rättvise- och utvecklingspartiet (AKP). Det kan beskrivas som ett socialkonservativt parti som liksom den europeiska kristdemokratiska rörelsen (AKP är knutet till EPP) har sin värdegrund i religionen. Partiet är EU-vänligt och marknadsliberalt. Partiledare är premiärminister Recep Tayyip Erdoğan. Partiet besitter 341 av parlamentets mandat och fick i det senaste valet 47% av rösterna. Partiet bildades 2001 som en följd av att det islamistiska Välfärdspartiet förbjöds.
Republikanska Folkpartiets (CHP) sex vita pilar mot en röd bakgrund symboliserar Atatürks sex politiska principer om republikanism, nationalism, etatism, populism, sekularism och revolutionism. Partiets linje är att värna Turkiet som en stark och sammanhållen nationalstat. Partiet fick 21% i senaste valet vilket gav 112 mandat. Partiet började som en motståndsrörelse 1919 och bildades som parti 1923. Partiet är medlem av Socialistinternationalen men är snarare statsnationalistiskt och systemkonservativt än socialdemokratiskt.
Nationella Aktionspartiets (MHP) politik utgår även det i hög grad från Atatürks sex principer men partiet har en tydligare nationalistisk prägel. Partiet som grundades som ett landsbygdsparti 1969 har idag 71 mandat och 14% av rösterna.

onsdag 8 juni 2011

När profit går före säkerhet

Idag hålls det en tyst minut för att hedra minnet av de byggnadsarbetare som förlorat livet på sina arbetsplatser. Varje år mister i genomsnitt en byggnadsarbetare i månaden sitt liv på jobbet. GT-medarbetaren Liv Landell påpekar mycket riktigt att riskerna ökar i och med att allt fler utländska arbetare får jobb på svenska byggarbetsplatser. En god kommunikation arbetskamrater emellan är givetvis avgörande för säkerheten, men många oseriösa företag prioriterar profiten före arbetarnas säkerhet och väljer därför att anställa billig utländsk arbetskraft.