onsdag 8 juni 2011

När profit går före säkerhet

Idag hålls det en tyst minut för att hedra minnet av de byggnadsarbetare som förlorat livet på sina arbetsplatser. Varje år mister i genomsnitt en byggnadsarbetare i månaden sitt liv på jobbet. GT-medarbetaren Liv Landell påpekar mycket riktigt att riskerna ökar i och med att allt fler utländska arbetare får jobb på svenska byggarbetsplatser. En god kommunikation arbetskamrater emellan är givetvis avgörande för säkerheten, men många oseriösa företag prioriterar profiten före arbetarnas säkerhet och väljer därför att anställa billig utländsk arbetskraft.

Inga kommentarer: