lördag 25 juni 2011

SD Göteborgs budgetförslag

Tidigare i veckan var det budgetdebatt i Göteborgs kommunfullmäktige. I synen på skattesats och resultat kan man utläsa fyra budgetfilosofier bland partierna:
1) Oförändrad skatt och nollresultat (socialister)
2) Oförändrad skatt och plusresultat (nationalister)
3) Sänkt skatt och nollresultat (liberaler)
4) Sänkt skatt och plusresultat (konservativa)

Budgetdebatten delas alltid in i ämnesområden. Denna indelning var i år dessvärre ologisk och spretig. Göteborgs stad har lagt upp ljudupptagningarna från debatten på sin hemsida och mitt gruppledaranförande börjar efter 50 minuter. Det bygger delvis på förordet i vårt budgetförslag som går att läsa här nedan.

Höstens val blev en stor framgång för Sverigedemokraterna i Göteborg. 14 099 göteborgare lade sin röst på Sverigedemokraterna och därmed ökade vi från ett till tre mandat i kommunfullmäktige. Sedan valet är vi även representerade i regionfullmäktige och SD Göteborgs ordförande Mikael Jansson företräder numera partiet i riksdagen. Det är ett tecken i tiden att en nationalistisk rörelse som Sverigedemokraterna går framåt. Den av vänstern och högern förda politiken håller på att slå sönder vårt samhälle. Svenskarna söker ett alternativ som vill hålla ihop landet och göteborgarna behöver en kraft som kan hålla ihop staden. Sverigedemokraternas strävan är att bli den kraften.
På sikt vill Sverigedemokraterna skapa ett modernt folkhem i Sverige och i Göteborg. För att kunna säkra framtidens välfärd måste vi svenskar hitta tillbaka till en känsla av gemenskap. En vikänsla och en naturlig vilja att hjälpa varandra och bidra till det gemensamma är avgörande för att vi ska kunna upprätthålla en solidariskt finansierad välfärd. Vi ska förvalta och ta vara på det som vi äger gemensamt. Det ska vara rent och snyggt i vår stad, och attraktivt att bo i de kommunägda bostadsbolagen. Det kollektiva resandet i Göteborg ska vara snabbt, säkert och tryggt.
I Göteborg är det fortfarande stor skillnad på hur verksamheterna bedrivs i verkligheten och hur de beskrivs i kommunfullmäktige. Göteborgs stad måste höja kvaliteten i synnerhet i skolan och äldreomsorgen. Om vi inte tar hand om våra unga och gamla, vad får vi för samhälle då?

Inga kommentarer: