torsdag 16 december 2010

De nya futuristerna

Futurismen är mest känd som en kulturrevolutionär rörelse grundad för hundra år sedan av italienaren Marinetti. Numera är den också namnet på den utbrytargrupp som under ledning av Gianfranco Fini utmanar Silvio Berlusconi om makten. I den senaste bataljen avgick Silvio med segersiffrorna 314-311. När Finis Alleanza Nazionale (tidigare MSI) gick ihop med Berlusconis parti för två år sedan höjde jag på ögonbrynen. Fini och Berlusconi är två helt olika politikertyper som skulle få svårt att samsas i ett och samma parti även om de regerat tillsammans under lång tid. Tidigare i år blev splittringen ett faktum och Italien har åter en futuristisk rörelse om än med ett helt annat manifest än Marinettis.

tisdag 14 december 2010

Imperialism och nationalism

Självmordsattacken i Stockholm är dessvärre bara ett tecken i tiden och vi kan konstatera att den religiösa terrorismen har nått Sverige. Saudiarabien beskrivs av många som ”den islamistiska terrorismens bankomat”. Det är den saudiska totalitära regimen som finansierar moskébygget vid Ramberget på Hisingen i Göteborg i sann kulturimperialistisk anda. Det sker utan att en enda politiker förutom Sverigedemokraterna lyfter på ögonbrynet i rikets andra stad. Det finns en stor risk att unga muslimer radikaliseras när den strikt fundamentalistiska riktningen inom sunniislam, wahhabismen, etablerar sig i Göteborg.
Uppenbarligen är andra länder mer oroliga över situationen i Göteborg än kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén. Den amerikanska ambassaden bad Annelis man Bill Werngren på stadskansliet att ordna ett studiebesök på den muslimska friskolan Römosseskolan där för övrigt den moderate riksdagsmannen Abdirizak Waberi är rektor. Den amerikanska ambassadens andreman Robert Silverman besökte skolan och rapporterade hem till Washington. Det är givetvis under all kritik att de som styr Göteborg och Sverige inte tar segregationen och den religiösa extremismen på allvar. Saudiska moskéer och muslimska friskolor kommer aldrig att underlätta integrationen av muslimska invandrare i det svenska samhället.
Det är självklart viktigt att skilja på fredliga muslimer och militanta islamister. På samma sätt måste vi i våra utrikespolitiska ställningstaganden kunna skilja på islamistisk imperialism och arabisk nationalism. Alla folk har rätt till en egen stat. Judar och palestinier uppfattar sig själva och uppfattas av omvärlden som två folk. Då är tvåstatslösningen logisk. I Palestina pågår sedan länge en kamp mellan Fatah och Hamas. Fatahs ideologi kan beskrivas som en kombination av national- och socialdemokrati. Det är en sekulär rörelse som tar avstånd från väpnad kamp. Hamas är militanta islamister. I den maktkampen är det lätt att välja sida.

tisdag 7 december 2010

30 november

Den 30 november har varit ett nationalistiskt märkesdatum sedan Karl XII:s staty avtäcktes i Kungsträdgården 1868 vid 150-årsminnet av kungens död. Hundra år senare var det allt annat än nationalistiska värderingar som rådde i Sverige, men 1988 bildades Sverigedemokraterna och sedan dess har den politiska nationalismen sakta men säkert tagit plats i det svenska samhället.
Den 30 november i år tog Sverigedemokraterna striden om det svenska språkets ställning då de nio partierna sammanträdde i Västra Götalands regionfullmäktige. Jag begärde ordet och yrkade på ett tillägg i personalvisionen om att regionens anställda ska kunna tala och förstå god svenska. Som argument anförde jag bland annat den medicinska säkerheten. Även i GT har jag debatterat regionrelaterade frågor som arbetskraftsinvandringen av läkare och välfärdens framtid.
I SD-gruppen (sju mandat) har inte bara jag utan även Hanna Wigh och Daniel Rondslätt en bakgrund i Centerrörelsen och vi känner väl C-gruppen (åtta mandat) och dess företrädare i regionen. Om detta kommer att underlätta samarbetet med regionalliansen återstår att se.
Regionvänstern består förutom de rödgröna även av Sjukvårdspartiet (sju mandat). Detta parti bildades av den vänsterradikala centerpartisten Rune Lanestrand. De i mångt och mycket sympatiska idéer som Lanestrand står för kan sägas ha sin ideologiska hemvist i den politiska populismen, såväl den ryska som den amerikanska. Sverigedemokraternas agrara röttar står snarare att finna i den folkliga konservatism som Centerpartiet tidigare stod för. Den lilla liberala kärna som fortfarande utgör Centerpartiet utmanas i regionen alltså både av Sverigedemokraternas traditionalism och Sjukvårdspartiets decentralism.