onsdag 26 november 2008

LO-bas flyr Volvo

Socialdemokraternas förtroenderåd har antagit partiets valsedel till Europaparlamentet. På andra plats har man placerat Olle Ludvigsson. Ludvigsson är kanske mest känd som IF Metalls ordförande i Göteborg och fackordförande på Volvo, men vid sidan av sitt fackliga uppdrag har han de senaste 20 åren suttit som ledamot i AB Volvos styrelse. Han är alltså i allra högsta grad ansvarig för Volvos utveckling de senaste decennierna. Det är inte förvånande att Olle villigt erkänner att han alltid varit en förespråkare av den Europeiska Unionen, och att han därför gladeligen tackar ja till EP-nomineringen. Tacka tusan för det. Fackpampen visar sitt rätta ansikte. Han lämnar arbetskamraterna på Volvo i sticket och drar till Bryssel om ett halvår.

tisdag 25 november 2008

"Staten måste köpa Volvo PV"

Staten måste köpa Volvo PV. Det menar rektorn för Handelshögskolan i Göteborg, Rolf Wolff i en debattartikel i Dagens Industri. Wolff understryker att den industriella kompetens som riskerar att gå förlorad om Volvo Personvagnar och Saab Automobile försvinner aldrig kan återskapas.

Extraordinära tider kräver extraordinära lösningar, hävdar rektorn för Handelshögskolan. I USA och Tyskland ställer regeringarna upp för den inhemska fordonsindustrin. I Sverige tiger regeringen still. I stället för att reaktivt hantera varslen bör svenska staten ta tillbaka Volvo PV till Sverige och säkerställa dess och Sveriges industriella framtid, skriver Wolff.

Som göteborgare och sverigedemokrat drar man givetvis en parallell till varvskrisen som slog hårt mot vår stad. Mycket av den kompetens som byggdes upp genom generationer gick då förlorad på grund av socialdemokraternas usla hantering av krisen. Man kan bara hoppas att den borgerliga regeringen inte upprepar detta misstag, utan agerar utan ideologiska skygglappar i ett läge då mer än vi anar står på spel.

tisdag 11 november 2008

Carnegie nationaliseras

Investmentbanken Carnegie har inte bara misskött sina affärer och därmed förbrukat sitt förtroende. Banken har också brutit mot lagen genom att låna ut enorma summor pengar till en enda kund. Carnegie har dessutom undlåtit att underrätta Finansinspektionen om detta. Även detta är ett lagbrott. Nu nationaliseras banken då Riksgäldskontoret tar över såväl ägande som verksamhet. Det är viktigt att den svenska staten står stark i sådana här tider. Riksgälden och Finansinspektionen är två svenska statliga förvaltningsmyndigheter som lyder under Finansdepartementet. Riksgälden är statens centrala finansförvaltning och Finansinspektionen ansvarar för den tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning som rör finansiella marknader och finansiella företag. Det är viktigt att i synnerhet Finansinspektionen ser över sin verksamhet så att den i framtiden kan se till att reglerna efterföljs. Detta var inte första gången som Carnegie ignorerade lagen. Hur kommer det sig att en bank får fortsätta sin verksamhet trots att den uppredade gånger grovt brutit mot reglerna? Nu måste svenska staten se till att systemfel åtgärdas, och att systemet som sådant utvärderas.