tisdag 11 november 2008

Carnegie nationaliseras

Investmentbanken Carnegie har inte bara misskött sina affärer och därmed förbrukat sitt förtroende. Banken har också brutit mot lagen genom att låna ut enorma summor pengar till en enda kund. Carnegie har dessutom undlåtit att underrätta Finansinspektionen om detta. Även detta är ett lagbrott. Nu nationaliseras banken då Riksgäldskontoret tar över såväl ägande som verksamhet. Det är viktigt att den svenska staten står stark i sådana här tider. Riksgälden och Finansinspektionen är två svenska statliga förvaltningsmyndigheter som lyder under Finansdepartementet. Riksgälden är statens centrala finansförvaltning och Finansinspektionen ansvarar för den tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning som rör finansiella marknader och finansiella företag. Det är viktigt att i synnerhet Finansinspektionen ser över sin verksamhet så att den i framtiden kan se till att reglerna efterföljs. Detta var inte första gången som Carnegie ignorerade lagen. Hur kommer det sig att en bank får fortsätta sin verksamhet trots att den uppredade gånger grovt brutit mot reglerna? Nu måste svenska staten se till att systemfel åtgärdas, och att systemet som sådant utvärderas.

Inga kommentarer: