fredag 31 oktober 2008

Allmännytta före egennytta enligt Borg

I ett skarpt uttalande angriper finansminister Borg bankerna för att prioritera de interna bonussystemen i stället för att sänka boräntan:

–Jag tycker att allmänheten bör kontakta sina banker och fråga dem hur de ser på detta. Är miljonbonusar det viktigaste eller är det viktigare att man får ned boräntan. Enskilda personers miljoninkomster kan inte hindra finansiell stabilitet. Det är viktigt att vi alla håller koll på boräntorna och ser till att det här kommer på plats, för det är för allmänhetens nytta.

Finansministern lyfter ett varningens finger riktat mot bankledningarna.

–Det är dags nu att göra upp räkningen med den excess av ansvarslöshet som vi har sett. Jag tänker särskilt på Carnegie. Där måste vi se till att det är ägarna och inte skattebetalarna som får ta ansvaret. Vi kommer att vara tydliga med en signal där. De banker som inte kan hantera det här och de ägare som inte tar sitt ansvar, de hamnar hos Stefan Ingves och Bo Lundgren. Det är det ställe där bankdirektörer inte vill vara. Där sitter man i ett skruvstäd och det är det sätt vi har för avsikt att hantera de banker som hamnar i kris. Och då är det viktigt att påpeka att klockan nu tickar, det är dags att aktieägarna tar det ansvar de ska i det här företaget och skapar den stabilitet som är nödvändig. Det kommer vi noga att följa.

Som sverigedemokrat är det skönt att höra en finansminister som tar ställning för allmännyttan och mot den egennyttiga girighetskultur som utvecklats av svenska banker och kreditinstitut. Om Anders Borg och moderaterna även i fortsättningen tar folkets parti underlättar det givetvis för Sverigedemokraterna att samverka med en borgerlig regering efter valet 2010.

Inga kommentarer: