söndag 22 februari 2009

Det heliga landets partier: Del 3

I det senaste palestinska valet fick Hamas 44 procent av rösterna och Fatah 41 procent. Fatah som dominerar den nationalistiska paraplyorganisationen PLO styr i praktiken Västbanken sedan valet. Hamas kontrollerar Gazaremsan.
Det islamistiska partiet Hamas har sina rötter i det Muslimska Brödraskapet vars mål är att skapa en islamisk stat för alla världens muslimer. Denna stat ska enigt Hamas ha sharia som grundlag. Hamas erkänner inte staten Israel och rörelsens långsiktiga mål är att ersätta den judiska staten den med en islamisk stat.
PLO (Palestinian Liberation Organization) samlar en rad palestinska partier med det gemensamma målet nationell frihet för Palestina. Synen på hur denna nationella frihet ska se ut har förändrats över tid, och numera pläderar PLO för en tvåstatslösning. Sedan mer än tjugo år tillbaka erkänner man staten Israel.
Det helt klart dominerande partiet inom PLO är Fatah vars ideologi kan beskrivas som en kombination av national- och socialdemokrati. Fatah grundades för femtio år sedan av den legendariske Yassir Arafat. Från 1969 var Arafat ledare för PLO, och innan han gick bort 2004 hade hans och andras insatser i Osloprocessen lett fram till skapandet av den Palestinska myndigheten med ansvar för Västbanken och Gazaremsan. Idag kontrollerar alltså Fatah och Hamas var sitt palestinskt territorium och partierna ser varandra som dödsfiender.
Som västerländsk nationalist är det självklart att Fatahs politik är att föredra. De är sekulära nationalister som tar avstånd från väpnad kamp. Hamas är militanta islamister. Problemet är att Fatah är genomruttet av korruption, och det är detta faktum som har bäddat för Hamas valframgångar.

fredag 20 februari 2009

Det heliga landets partier: Del 2

Den palestinske mannen på gatan säger ofta att det inte spelar någon roll vem som styr Israel. För honom är det som att välja mellan pest och kolera. Många palestinska ledare däremot verkar paradoxalt nog föredra israeliska högerregeringar. Då vet de att de kan förvänta sig raka besked i förhandlingarna med den judiska staten. Efter valet i Israel står en sak klart; det blir en högerregering av något slag som kommer att styra Israel.
Men även de israeliska högerpartierna skiljer sig åt. Nationalisten Lieberman vill se högermannen Netanyahu som Israels näste premiärminister, men Netanyahu söker hellre stöd hos de religiösa partierna, t ex Shas. Lieberman som närmast avskyr de religiösa partierna föredrar då hellre en koalition med både Netanyahus Likud och Livnis mittenparti Kadima. Kadima, som bildades 2005 av avhoppade Likudmedlemmar, överväger dock att gå i opposition trots att man blev största parti i valet. Förhandlingarna om den israeliska regeringsbildningen pågår för fullt och det kan säkert dröja innan alla brickor är på plats.

söndag 15 februari 2009

Det heliga landets partier: Del 1

Valresultatet i Israel gjorde nationalisten Lieberman till kungamakare. Hans parti Israel Beiteinu blev tredje största parti och har sagt sig kunna stödja både Livnis mittenparti Kadima och Netanyahus högerparti Likud. Arbetarpartiet kom först på fjärde plats.
Lieberman har presenterat en rad intressanta men också kontroversiella lösningar på Israel-Palestina-konflikten. Att erövra Gaza och kasta ut Hamas får väl anses som en drastisk åtgärd som dessutom skulle var än mer kontraproduktiv än det senaste kriget som skördade 1500 palestinska människoliv och 15 israeliska. Lieberman vill också avkräva de israeliska araberna en trohetsed till den judiska staten. Förslaget är givetvis provocerande för denna grupp, men inte alls orimligt.
Det förslag som är mest intressant är också det som Lieberman kan få gehör för från andra partier i Knesset. Det handlar om att avstå Västbanken till PLO med vissa justeringar av gränsen så att bosättare kan bo kvar och Israels största arabiska samhällen tillfaller den palestinska staten.