måndag 7 november 2011

SDU visar vägen. Erkänn Palestina!


Sverigedemokratisk Ungdoms uttalande för en palestinsk stat är ett mycket viktigt politiskt och ideologiskt ställningstagande. Principiellt så har alla folk rätt till en stat. Det är det som är den nationalistiska principen. Från vissa håll görs försök att förringa det palestinska folket, märkligt nog även från vissa sverigedemokratiska företrädare. På frågan ”Vem är svensk?” brukar vi sverigedemokrater svara att ”Svensk är den som uppfattar sig själv som svensk och som samtidigt uppfattas av andra som svensk”. Palestinierna ser sig själva som ett folk och uppfattas av de allra flesta andra nationer som ett folk. De har dessutom ambitionen att bilda en nationalstat och då ska man som nationalist givetvis ge sitt stöd till detta. Gör man inte det är man en hycklare.