fredag 30 januari 2009

En eller två stater?

I en debattartikel i Aftonbladet förordar filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö en enstatslösning på konflikten mellan Israel och Palestina. Han får medhåll av sin göteborgske professorskollega i statskunskap Ulf Bjereld som även han motsätter sig statsbildningar på nationell grund. Sverigedemokraterna har som bekant en nationalistisk grundsyn och är därmed för en tvåstatslösning, dvs ett judiskt Israel och ett arabiskt Palestina. Denna lösning har också varit huvudspåret sedan ”Färdplanen för fred” sjösattes. Planen som stöds av FN, EU, Ryssland och USA går ut på att Palestina ska bli en stat i utbyte mot demokratiska reformer och ett slut på de väpnade attackerna mot Israel. Israel ska i sin tur acceptera det palestinska självstyret och avveckla bosättningarna Västbanken och i Gaza.

torsdag 29 januari 2009

Brott mot folkrätten måste utredas

Förenta nationernas människorättsråd, UNHCR, har beslutat att tillsätta en utredning om huruvida krigsförbrytelser ägt rum i Gaza. Det har framkommit uppgifter om att Israel skulle ha använt fosforgranater mot civilbefolkningen. Detta är i såna fall ett brott mot folkrätten. Därför är det också rätt och riktigt att FN utreder detta. Alla nationer har givetvis rätt försvara sig, så också Israel, men det våld en stat använder måste stå i proportion till det våld som den utsätts för.

söndag 18 januari 2009

Äntligen vapenvila

Efter veckor av förödande strider som först och främst drabbat civilbefolkningen i Gaza råder äntligen vapenvila mellan Israel och Hamas. Trots det fruktansvärda lidande som detta krig inneburit kan paradoxalt nog såväl Israel som Hamas gå segrande ur konflikten. Att båda sidor är intresserade av vapenvila är tydligt. Om Hamas lyckas stoppa raketelden mot Israel bevisar det att de har kontroll över situationen, och om elden upphör så har Israel nått sitt mål med kriget. Hamas å sin sida kräver att blockaden av Gaza hävs och Israel har sagt sig vara redo att öppna gränsen om Hamas slutar avfyra raketer. Frågan man ställer sig är varför Israel och Hamas inte kunde nått denna överenskommelse utan blodutgjutelse.