tisdag 30 juni 2009

Den tyska Bartholomeinatten

Den 30 juni 2009 är det 75 år sedan De långa knivarnas natt. Idag minns vi alla dem som fick plikta med sitt liv för sin opposition mot Hitler.

söndag 28 juni 2009

EP-valet i Italien

Italiensk politik lider inte av samma beröringsångest som det politiska livet i många andra europeiska länder. Silvio Berlusconi har därför kunnat bilda flera regeringar med Gianfranco Finis postfascistiska och nationalkonservativa Allianza Nazionale och Umberto Bossis separatistiska, invandringskritiska och numera även välfärdsinriktade Lega Nord.
När Berlusconi och Fini bildade det nya partiet Il Popolo della Libertà (Frihetens Folk) anslöt sig också Benito Mussolinis barnbarn Alessandra och hennes parti Azione Sociale. I EP-valet 2004 skapade Alessandra Mussolini en valkoalition med två andra nationalradikala partier, Movimento Sociale – Fiamma Tricolore och Roberto Fiores Forza Nuova. Mussolini valdes in i Europa-parlamentet men överlämnade mandatet till Fiore.
Efter årets EP-val har antalet italienska partier i parlamentet reducerats med två tredjedelar från arton till sex partier. Det största av dessa partier är Frihetens Folk som kommer att tillhöra den stora europeiska kristdemokratiska gruppen. Moderaterna får alltså sällskap av Finis postfascister. Lega Nord bildar en ny grupp tillsammans med bland andra Dansk Folkeparti och United Kingdom Independence Party. Fiore lämnar Europaparlamentet när den nyvalda församlingen tar över. Möjligen hinner han säga hej till Nick Griffin på vägen ut.

tisdag 23 juni 2009

EP-valet i Storbritannien

Att det brittiska nationalistpartiet BNP lyckades ta två mandat i EP-valet är inte mindre än en bragd. Till skillnad från många andra europeiska länder har Storbritannien flera valkretsar vilket gör det betydligt svårare för de något mindre partierna att ta mandat. Givetvis har folkets raseri över tjuvaktiga politiker gynnat BNP, men många väljare ur den brittiska arbetarklassen har känt sig svikna av Labour sedan länge. I EP-valet fick BNP starkt stöd i klassiska labourdistrikt i Yorkshire (9,8% och ett mandat), Midlands (8,6% men inga mandat) och nordvästra England (8,0% och ett mandat).
British National Party leds av Nick Griffin som är en av det nationalistiska Europas politiska veteraner, trots att han bara är i 50-årsåldern. Som tonåring anslöt han sig till National Front och som 20-åring satt han med i partiets ledning där han bland annat startade upp den ideologiskt nydanande tidningen Nationalism Today. Griffin ville förnya partiet som helhet, och tillsammans med andra yngre ledande medlemmar som Patrick Harrington, Derek Holland och italienaren Roberto Fiore, formulerade han ett politiskt alternativ till västeuropeisk kapitalism och östeuropeisk kommunism. Man vände sig också mot USAs och Sovjetunionens imperialistiska ambitioner i Europa och världen. Den ideologiska förnyelsen ledde till flera splittringar av National Front och många, däribland Griffin, drog sig tillbaka från politiken.
British National Party existerade som parti redan på 60-talet men upplöstes 1967 då National Front bildades. Efter valnederlag och inre motsättningar i National Front återuppstod BNP 1982. Partiet levde en slumrande tillvaro, men 1995 var Griffin tillbaka på spelplanen och 1999 tog han över som partiledare. Nu är Griffin en av det nyvalda parlamentets ledamöter och förra veckan tog han initiativ till ett möte mellan europeiska nationalistiska partier för att diskutera samverkan i Europaparlamentet. Hans politiska vapenbroder Roberto Fiore kommer inte att medverka i detta samarbete eftersom han lämnar sin stol i parlamentet.

söndag 7 juni 2009

Nationaldagen är över. Valdagen är här.

Den sjätte juni för 200 år sedan fick Sverige en ny regeringsform och det gustavianska enväldet ersattes med en grundlag baserad på maktdelningsprincipen. Sedan dess har Sverige steg för steg blivit allt mer demokratiskt, men just idag är svensk demokrati mer hotad än någonsin. Sverigedemokraternas valkampanj har fokuserat på demokratifrågan. Sverigedemokraterna har varit en garant för att demokratidebatten har hållits vid liv under valrörelsen. Det EU som nu tar form är något helt annat än det som svenskarna med knapp majoritet röstade ja till för femton år sedan. Idag går svenskarna till val. En röst på Sverigedemokraterna är en röst för svensk demokrati.