söndag 7 juni 2009

Nationaldagen är över. Valdagen är här.

Den sjätte juni för 200 år sedan fick Sverige en ny regeringsform och det gustavianska enväldet ersattes med en grundlag baserad på maktdelningsprincipen. Sedan dess har Sverige steg för steg blivit allt mer demokratiskt, men just idag är svensk demokrati mer hotad än någonsin. Sverigedemokraternas valkampanj har fokuserat på demokratifrågan. Sverigedemokraterna har varit en garant för att demokratidebatten har hållits vid liv under valrörelsen. Det EU som nu tar form är något helt annat än det som svenskarna med knapp majoritet röstade ja till för femton år sedan. Idag går svenskarna till val. En röst på Sverigedemokraterna är en röst för svensk demokrati.

Inga kommentarer: