tisdag 30 september 2008

Ulvskog i fårakläder

Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog har sedan en tid även haft uppdraget som valberedare med uppgiften att hitta s-kandidater till EUP-valet i juni nästa år. Som bloggen redan rapporterat misslyckades hon med att värva de två göteborgska fd s-ministrarna Leif Pagrotsky och Jan Eliasson som toppnamn. När det misslyckades tog hon kontakt med Mona Sahlin och förelog sig själv. Sahlin har accepterat Ulvskogs kandidatur i hopp om att hon som fd EU-motståndare ska matcha Junilistans nya affischnamn, den avhoppade socialdemokraten Sören Wibe. Socialdemokraternas primära mål är att partiet ska lyckas bättre än 2004 då partiet fick 25% av rösterna. Bloggen lyfter dock ett varningens finger för denna ulv i fårakläder. Hon vill uppfattas som en stark EU-kritiker här hemma i Sverige, men på plats i Bryssel måste hon rätta sig efter den europasocialistiska partipiskan.

onsdag 24 september 2008

Pagrotsky och Eliasson tackar nej till EUP

Socialdemokraterna söker förgäves efter ett göteborgskt toppnamn till sin lista inför valet till Europaparlamentet. Varken Leif Pagrotsky eller Jan Eliasson vill nämligen ställa upp. Detta öppnar dörrar för Sverigedemokraterna under förutsättning att en eller flera kandidater från Sd Göteborg placeras centralt på den kommande valsedeln. En av Sd Göteborgs strategier inför valet är att vinna över EU-kritiska väljare från socialdemokraterna, något som blir betydligt lättare efter att de två före detta ministrarna från Kålltorp i Göteborg avböjt att kandidera i valet som är om knappt nio månader.

söndag 14 september 2008

Nationell solidaritet!

Efter fackpamparnas beslut att satsa på svartjobbande illegala invandrare har det inkommit starka reaktioner till Sverigedemokraterna i Göteborg. Många LO- och TCO-medlemmar ifrågasätter med rätta varför deras avgifter ska gå till ett "Center för papperslösa". Svenska arbetare och tjänstemän väcker också frågan om bildandet av ett nytt svenskt fackförbund. I Storbritannien var många trötta på de gamla fackföreningarnas svaga engegameng för brittiska arbetare, och 2005 bildades Solidarity - The Union for British Workers. Solidarity ansluter anställda från alla yrkesgrupper och har vuxit snabbt på kort tid. Fackförbundets generalsekreterare Patrick Harrington uteslöts ur sitt gamla fack på grund av sitt politiska engegemang. Detta är något som många Sverigedemokrater tydligt känner igen. Kanske är tiden mogen för svenska arbetande män och kvinnor att ta samma steg som våra brittiska kamrater.

www.solidaritytradeunion.com

lördag 13 september 2008

Papperstigrar för papperslösa

Att riksdagspartierna öppnat gränserna för invandrare som vi inte kan ta hand om är fantastiskt ansvarslöst. Att skrupellösa arbetsgivare utnyttjar de papperslösa invandrarna är givetvis högst osympatiskt. Att LO och TCO nu öppnar ett nytt center för svartjobbare är bara en logisk fortsättning.
Det är intressant att se med vilken energi LO och TCO nu engagerar sig för att åtgärda detta symptom. I stället borde fackföreningarna söka källan till detta lönepressande samhällsproblem. Med andra ord borde de ifrågasätta den sedan årtionden förda invandringspolitiken, en politik som både staten och kapitalet står bakom.
LO och TCO är inget annat än papperstigrar som inte på något sätt tar strid för de svenska arbetarnas och tjänstemännens intressen. I stället angriper man på ett symptom som vi aldrig blir av med om vi inte tar itu med källan till problemet.