söndag 27 februari 2011

En extra ordinär händelse #2

Om elva veckor är det omval till regionfullmäktige i Västra Götaland. Jag välkomnar valet, dels för att rätt ska vara rätt och dels för att det blir fokus på de livsviktiga hälso- och sjukvårdsfrågorna. För Sverigedemokraterna gäller det att mobilisera de sex-sju procent av väljarkåren som nu ger oss sitt stöd i opinionen. Ett valresultat i den storleksordningen kan ge oss plats i de nämnder där regionens stora frågor bereds. Idag kan vi enbart ta debatten i regionfullmäktiges kammare.
Valkampanjen blir ett samarbete mellan RF-gruppen, Västra Götalands fem partidistrikt och partiets riksorganisation. Det är också av största vikt att alla våra medlemmar i länets 49 kommuner, från Gullspång till Göteborg och från Strömstad till Svenljunga, aktiverar sig för att nå ut till de 1,2 miljoner väljare vars röster vi har att kämpa om.

lördag 26 februari 2011

Det är fullbordat

Idag fullbordades den sista delningen av det tidigare jättedistriktet SD Väst. Därmed finns det fem partidistrikt motsvarande valkretsarna i Västra Götaland.
Det första distrikt som "startade eget" en gång tiden var SD Göteborg. Därefter såg distrikten SD Sjuhärad (Södra Älvsborgs valkrets) och SD Skaraborg dagens ljus. Från och med idag lägger vi till SD Bohuslän och SD Norra Älvsborg.
Som mångårig valberedare i SD Väst har jag varit med på en lång och intressant resa. Denna resa nådde idag vägs ände, och därför kändes det naturligt för mig att inte kandidera igen. Sedan Landsdagarna 2009 är jag dessutom ledamot av Riksorganisationens valberedning. Jag tackar för tiden som varit och önskar de nya valberedarna lycka till med sitt uppdrag.

söndag 20 februari 2011

En extra ordinär händelse #1

I samband med regionfullmäktige i Vänersborg den första februari höll jag följande anförande angående regionens krishanteringsplan.

Herr ordförande, ledamöter och åhörare!
I bilaga 1 i krishanteringsplanen definieras en ”extraordinär händelse” som en ”händelse som avviker från det normala och som innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner”.
När kriminella gäng, inte sällan av olika etnisk bakgrund, drabbar samman vid våra akutmottagningar med skottlossning som följd är det alltså en ”extraordinär händelse”. På samma sätt är det en ”extraordinär händelse” varje gång räddningstjänsten utsätts för stenkastning. Detta är en situation som sju av partierna i denna kammare har skapat.
Vid ”extraordinära händelser” får krisledningsnämnden fatta beslut om att överta beslutsrätten från andra nämnder i regionen. Mig veterligen har det aldrig hänt, men ibland undrar man om det inte skulle behövas.
Krishanteringsplanen är tydlig. Planen klargör inte bara roller och ansvar i händelse av kris. Den visar också på en krismedvetenhet då den klargör att globaliseringen och kulturella skillnader i samhället innebär vissa risker som kan påverka vår region negativt i form av social oro.
Sverigedemokraterna yrkar därför bifall till regionstyrelsens förslag att regionfullmäktige fastställer denna plan.

tisdag 15 februari 2011

Ett socialt hållbart Göteborg

På senaste kommunfullmäktige i Göteborg behandlades en interpellation av Fouad Rasho (KD) angående kulturella motsättningar i Göteborg. Nedan följer mitt inledande anförande:

Ordförande, ledamöter och åhörare!
Fouad beskriver hur motsättningar mellan olika etniska grupper har ökat på skolor i nordöstra Göteborg. Samtidigt understryker han skolans möjlighet att spela en nyckelroll i att motverka motsättningarna.
Vi sverigedemokrater vill att skolorna i Göteborg ska ge alla elever möjlighet att dagligen få ta del av det svenska i form av vårt språk, vår kultur och våra värderingar. I det ingår också kunskap om och färdigheter i hur vi i Sverige vanligtvis löser konflikter, och även vilket språk och vilken samtalston vi bör använda även i konfliktfyllda situationer. Vi tror att om Göteborgs skolor betonar det svenska i form av språk och värderingar så kan vi ge unga göteborgare med ursprung i andra kulturer en möjlighet att bli svenskar. Gör vi det, så tror vi också att vi är en bra bit på väg bort ifrån den sorgliga situation som Fouad har beskrivit här i dag.


Ta del av hela debatten genom att söka på Fouad Rasho eller Patrik Ehn.