tisdag 15 februari 2011

Ett socialt hållbart Göteborg

På senaste kommunfullmäktige i Göteborg behandlades en interpellation av Fouad Rasho (KD) angående kulturella motsättningar i Göteborg. Nedan följer mitt inledande anförande:

Ordförande, ledamöter och åhörare!
Fouad beskriver hur motsättningar mellan olika etniska grupper har ökat på skolor i nordöstra Göteborg. Samtidigt understryker han skolans möjlighet att spela en nyckelroll i att motverka motsättningarna.
Vi sverigedemokrater vill att skolorna i Göteborg ska ge alla elever möjlighet att dagligen få ta del av det svenska i form av vårt språk, vår kultur och våra värderingar. I det ingår också kunskap om och färdigheter i hur vi i Sverige vanligtvis löser konflikter, och även vilket språk och vilken samtalston vi bör använda även i konfliktfyllda situationer. Vi tror att om Göteborgs skolor betonar det svenska i form av språk och värderingar så kan vi ge unga göteborgare med ursprung i andra kulturer en möjlighet att bli svenskar. Gör vi det, så tror vi också att vi är en bra bit på väg bort ifrån den sorgliga situation som Fouad har beskrivit här i dag.


Ta del av hela debatten genom att söka på Fouad Rasho eller Patrik Ehn.

Inga kommentarer: