fredag 30 januari 2009

En eller två stater?

I en debattartikel i Aftonbladet förordar filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö en enstatslösning på konflikten mellan Israel och Palestina. Han får medhåll av sin göteborgske professorskollega i statskunskap Ulf Bjereld som även han motsätter sig statsbildningar på nationell grund. Sverigedemokraterna har som bekant en nationalistisk grundsyn och är därmed för en tvåstatslösning, dvs ett judiskt Israel och ett arabiskt Palestina. Denna lösning har också varit huvudspåret sedan ”Färdplanen för fred” sjösattes. Planen som stöds av FN, EU, Ryssland och USA går ut på att Palestina ska bli en stat i utbyte mot demokratiska reformer och ett slut på de väpnade attackerna mot Israel. Israel ska i sin tur acceptera det palestinska självstyret och avveckla bosättningarna Västbanken och i Gaza.

Inga kommentarer: