söndag 18 januari 2009

Äntligen vapenvila

Efter veckor av förödande strider som först och främst drabbat civilbefolkningen i Gaza råder äntligen vapenvila mellan Israel och Hamas. Trots det fruktansvärda lidande som detta krig inneburit kan paradoxalt nog såväl Israel som Hamas gå segrande ur konflikten. Att båda sidor är intresserade av vapenvila är tydligt. Om Hamas lyckas stoppa raketelden mot Israel bevisar det att de har kontroll över situationen, och om elden upphör så har Israel nått sitt mål med kriget. Hamas å sin sida kräver att blockaden av Gaza hävs och Israel har sagt sig vara redo att öppna gränsen om Hamas slutar avfyra raketer. Frågan man ställer sig är varför Israel och Hamas inte kunde nått denna överenskommelse utan blodutgjutelse.

Inga kommentarer: