onsdag 17 december 2008

LO-kollektivet väljer Sverigedemokraterna

I december månads Sifomätning ligger Sverigedemokraterna fortfarande en bra bit över fyra procent. Starkast stöd har partiet i LO-kollektivet:

- Av de manliga LO-medlemmarna väljer 10% Sverigedemokraterna.
- Av de unga LO-medlemmarna (18-29 år) väljer nära 25% Sverigedemokraterna.

Totalt sett sympatiserar fler LO-medlemmar med Sd än med vänsterpartiet (6,7 procent mot 4,2 procent). Det kommer inte som någon överraskning att dagens unga svenska arbetare känner sig mer hemma i Sd än i vänsterpartiet. Det beror helt enkelt på att unga metallare och kommunalare lättare kan identifiera sig med partiet och dess politik som tydligt tar strid mot den lönepressande arbetskraftsinvandringen.

Inga kommentarer: