söndag 22 februari 2009

Det heliga landets partier: Del 3

I det senaste palestinska valet fick Hamas 44 procent av rösterna och Fatah 41 procent. Fatah som dominerar den nationalistiska paraplyorganisationen PLO styr i praktiken Västbanken sedan valet. Hamas kontrollerar Gazaremsan.
Det islamistiska partiet Hamas har sina rötter i det Muslimska Brödraskapet vars mål är att skapa en islamisk stat för alla världens muslimer. Denna stat ska enigt Hamas ha sharia som grundlag. Hamas erkänner inte staten Israel och rörelsens långsiktiga mål är att ersätta den judiska staten den med en islamisk stat.
PLO (Palestinian Liberation Organization) samlar en rad palestinska partier med det gemensamma målet nationell frihet för Palestina. Synen på hur denna nationella frihet ska se ut har förändrats över tid, och numera pläderar PLO för en tvåstatslösning. Sedan mer än tjugo år tillbaka erkänner man staten Israel.
Det helt klart dominerande partiet inom PLO är Fatah vars ideologi kan beskrivas som en kombination av national- och socialdemokrati. Fatah grundades för femtio år sedan av den legendariske Yassir Arafat. Från 1969 var Arafat ledare för PLO, och innan han gick bort 2004 hade hans och andras insatser i Osloprocessen lett fram till skapandet av den Palestinska myndigheten med ansvar för Västbanken och Gazaremsan. Idag kontrollerar alltså Fatah och Hamas var sitt palestinskt territorium och partierna ser varandra som dödsfiender.
Som västerländsk nationalist är det självklart att Fatahs politik är att föredra. De är sekulära nationalister som tar avstånd från väpnad kamp. Hamas är militanta islamister. Problemet är att Fatah är genomruttet av korruption, och det är detta faktum som har bäddat för Hamas valframgångar.

Inga kommentarer: