lördag 4 oktober 2008

Pagrotsky med flera mot partilinjen

Flera s-märkta riksdagsmän har meddelat att de inte kommer att rösta för Lissabonfördraget när frågan kommer upp i kammaren. Därmed gör de något så ovanligt som att gå emot partilinjen. En av dem är Leif Pagrotsky från Göteborg. Hans i allra högsta grad rimliga motivering är att han först vill veta hur den svenska arbetsrätten påverkas. Därför vill han vänta till dess att den så kallade Lavaldomen har fallit, och det gör den ett par veckor efter riksdagens omröstning. Sverigedemokraternas linje, dvs försvaret av den svenska arbetsrätten, ser nu alltså ut att få stöd av enskilda socialdemokratiska riksdagsledamöter.

Inga kommentarer: