tisdag 21 oktober 2008

Staten tar befälet över kapitalet

De som minns Sveriges förra borgerliga regering minns också bank-, finans- och fastighetskrisen i början av 1990-talet. Den dåvarande krisen grundlades redan i slutet av 1980-talet då bland annat kreditmarknadsregleringarna avskaffades. Banker som lånat ut pengar till finansbolag som i sin tur lånat ut till fastighetsbolag drabbades av en rekyl när fastighetsbolag ställde in sina betalningar. Både finansbolag och banker drogs med i fallet och en så kallad bankakut skapades för att hantera krisen. Sverigedemokraterna, som då var ett relativt nybildat parti, drog slutsatsen att bankväsendet borde nationaliseras. Ett resultat av krisen blev också att Nordbanken - numera Nordea - köptes ut av staten.
Just nu genomlider Sverige ännu en finanskris, denna gång som en följd av en global dominoeffekt. Vi ser hur många amerikanska och europeiska banker förstatligas för att katastrofen på finansmarknaden inte ska förvärras. Hemma i Sverige föreslår regeringen en plan för att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet. Delar av detta förslag är givetvis välkomna, som tex stopp för vidlyftiga bonusar och fallskärmar. Staten ges också rätt att i vissa situationer gå in som ägare i systemviktiga institut genom tvångsinlösen av aktier.
Ur ett sverigedemokratiskt perspektiv är det riktigt och viktigt att staten nu tar befälet och agerar handlingskraftigt. Att nationalisera bankväsendet behöver inte vara nödvändigt, men finansmarknaden måste i framtiden styras och regleras på ett mycket tydligare sätt, annars är risken stor att vi har en bank- och finanskris över oss igen om en sisådär femton år.

Inga kommentarer: