torsdag 9 juni 2011

Det nationalkonservativa Turkiet

På söndag är det val till Turkiets nationalförsamling, ett parlament som det inte är alldeles lätt att ta sig in i på grund av den stränga tio-procents-spärren. Senast lyckades tre partier som kan definieras som konservativa och/eller nationalistiska. Turkiets regerande parti är Rättvise- och utvecklingspartiet (AKP). Det kan beskrivas som ett socialkonservativt parti som liksom den europeiska kristdemokratiska rörelsen (AKP är knutet till EPP) har sin värdegrund i religionen. Partiet är EU-vänligt och marknadsliberalt. Partiledare är premiärminister Recep Tayyip Erdoğan. Partiet besitter 341 av parlamentets mandat och fick i det senaste valet 47% av rösterna. Partiet bildades 2001 som en följd av att det islamistiska Välfärdspartiet förbjöds.
Republikanska Folkpartiets (CHP) sex vita pilar mot en röd bakgrund symboliserar Atatürks sex politiska principer om republikanism, nationalism, etatism, populism, sekularism och revolutionism. Partiets linje är att värna Turkiet som en stark och sammanhållen nationalstat. Partiet fick 21% i senaste valet vilket gav 112 mandat. Partiet började som en motståndsrörelse 1919 och bildades som parti 1923. Partiet är medlem av Socialistinternationalen men är snarare statsnationalistiskt och systemkonservativt än socialdemokratiskt.
Nationella Aktionspartiets (MHP) politik utgår även det i hög grad från Atatürks sex principer men partiet har en tydligare nationalistisk prägel. Partiet som grundades som ett landsbygdsparti 1969 har idag 71 mandat och 14% av rösterna.

Inga kommentarer: