torsdag 9 april 2009

Välj SD för social rättvisa

Den sjunde juni är det val till Europaparlamentet.
Välj SD för social rättvisa!

Ur Sverigedemokraternas valmanifest:

Försvara den svenska modellen!
EU-medlemskapet hotar den framgångsrika svenska modellen för arbetsmarknadsavtal och lönebildning.Sverigedemokraterna försvarar rätten för arbetsmarknadens parter att fastställa villkoren på svensk arbetsmarknad. Vi försvarar arbetarnas intressen.

Svenska skattemedel till svensk välfärd!
Sverigedemokraternas inställning är att svenska skattemedel i första hand ska användas till svenska behov och att de pengar vi idag skänker till andra EU-länder skulle göra betydligt större nytta i svensk skola, vård och omsorg.

Nej till lönedumpning!
Sverigedemokraterna vägrar tillåta att svenska arbetstillfällen ska kunna gå till de utländska arbetare som kräver lägst lön, och vi motsätter oss Alliansregeringens fria arbetskraftsinvandring som har till syfte att sänka de svenska lönenivåerna genom ett överutbud av lågutbildad arbetskraft.

http://www.sverigedemokraterna.eu/

Inga kommentarer: