lördag 4 april 2009

Folket straffar dem som inte lyssnar

Enligt Demoskops senaste mätning rasar socialdemokraterna och är nu mindre än moderaterna. Centerpartiet (3,4) och kristdemokraterna (3,8) når inte upp till riksdagsspärren. Det gör däremot Sverigedemokraterna som fördubblar sina siffror sedan Demoskops förra mätning.

Varför går det då så dåligt för (s), (c) och (kd)? Det finns säkert flera förklaringar, men en är att dessa partier inte varit lyhörda för den EU-kritiska opinion som finns i deras led. I stället har man helt sonika plockat bort populära EU-kritiker som Hans Lindqvist (c) och Lennart Sacredeus (kd) från sina listor i valet till EU-parlamentet. Detta ofog har säkert lockat över väljare till Sverigedemokraterna, ett parti som konsekvent tagit ställning för svensk självständighet sedan partiet bildades 1988.

Inga kommentarer: