måndag 20 april 2009

Strejk i Göteborgs Hamn

Vid midnatt gick 130 göteborgska hamnarbetare i strejk. Orsaken är att det kommunala bolaget Göteborgs Hamn AB vägrar att förhandla med Svenska Hamnarbetarförbundet om turordningslistor i samband med aviserade uppsägningar. Hamnarbetarförbundets avdelning i Göteborg organiserar 80% av de anställda i hamnen. Trots detta väljer Göteborgs Hamn AB att förhandla med Transportarbetarförbundet som representerar en minoritet av hamnarbetarna.

Svenska Hamnarbetarförbundet bildades 1972 och står utanför LO. Det kan säkert vara en anledning till att förbundet behandlas som det gör. Göteborgs Hamn AB är ett kommunalt bolag i en socialdemokratiskt styrd kommun. Ett Göteborg styrt av Sverigedemokraterna skulle inte ha samma osunda bindningar mellan kommun, parti och fack. Efter kommunvalet nästa år sitter förhoppningsvis SD i Göteborgs Hamns styrelse, och då blir säkert också samarbetsklimatet mycket bättre mellan arbetsgivaren och majoritetsförbundet.

Inga kommentarer: