torsdag 24 april 2008

SD tar strid för löntagarna

I slutet av förra månaden presenterade regeringen tillsammans med miljöpartiet det man kallar "den största reformen av svensk invandringspolitik på flera årtionden". Förslaget handlar om att underlätta för generell arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Sverigedemokraterna har kritiserat förslaget i starka ordalag, och partiordförande Jimmie Åkesson kallar förslaget för ”ännu ett led i regeringens långtgående lönedumpningspolitik”.

Åkesson:
- Regeringens överdrivna utbudspolitik med försämringar i trygghetssystemen tillsammans med den rekordstora massinvandringen, planerna på en omfattande arbetskraftsinvandring och domen i det så kallade Vaxholmsmålet pekar alla i riktning mot lönedumpning, försämrade villkor för svenska löntagare och en försvagning av den svenska modellen.
- Sverige behöver inte generell arbetskraftsinvandring, i synnerhet inte när vi fortfarande har hundratusentals människor som står utan arbete. Vi behöver i första hand kraftfulla och aktiva åtgärder för att ställa om den befintliga arbetskraften utifrån de behov som de strukturella förändringarna för med sig.

Inga kommentarer: