tisdag 22 april 2008

Därför har sjuksköterskorna för låg lön

Vårdförbundet kom inte överens med sin motpart Sveriges Kommuner och Landsting och igår var strejken ett faktum. Sverigedemokraterna i Göteborg stöder helhjärtat sjuksköterskornas kamp för en högre lön. De vårdanställda har livsviktiga yrken, och har man dessutom utbildat sig i flera år efter gymnasiet måste det synas i lönekuvertet.
En anledning till att lönerna är mycket lägre här än i grannländer som Danmark och Norge är att kostnaderna för sjukvården är högre i Sverige. Sverige har i årtionden dragit på sig enorma kostnader genom att tillämpa en mycket generös invandringspolitik. Denna generositet går givetvis ut över ekonomin och därmed välfärden och sjukvården och dess anställda, även de duktiga invandrare som kommit till vårt land, anpassat sig väl och som nu arbetar inom vården.
Ett stort problem är de invandringsspecifika kostnader som minskar utrymmet för löneökningar inom vårdsektorn, t ex kostnader för tolkar och anhöriginvandrares låga hälsostatus. Andra kostnader som sticker i ögonen är de vandaliserade ambulanser som attackerats när de ska rädda liv i invandrartäta förorter. Sverigedemokraterna vänder sig också emot att illegala invandrare ska ha rätt till fri sjukvård. Vi är också av den åsikten att de som ställer religiösa, kulturella eller etniskt grundade särkrav får vända sig till annan vårdgivare och själva bekosta sin behandling.

Inga kommentarer: