söndag 16 mars 2008

Välfärdsstaten krackelerar

Efter en och en halv månads intensivt propagandaarbete mot det saudiska moskébygget på Hisingen är Folkhemmet Göteborg tillbaka igen. Kampen mot det mångkulturella samhället (och i det här fallet islams utbredning specifikt) är också en kamp för den svenska välfärden eftersom vi vet vilka enorma resurser dagens invandringspolitik slukar. Vi vet också att många invandrargrupper har inte någon kulturell möjlighet att anpassa sig i Sverige. Detta får givetvis både ekonomiska och sociala följder. Vem inbillar sig att en invandrare som inte känner någon gemenskap med det svenska folket har någon större lust att arbeta och betala skatt för att bidra till den svenska välfärden? Låt oss ta en pizzabagare som exempel. Denne arbetar säkert flitigt men ofta svart. Pengarna som han inte betalar i skatt skickar han hem till släktingar i hemlandet tills dess att släkten får uppehållstillstånd med tillhörande bidrag i det förlovade landet Sverige. Resultatet blir att den svenska välfärdsstaten krackelerar.

Inga kommentarer: