måndag 24 mars 2008

Odell slår till igen

Huruvida Mats Odell är kristen fundamentalist eller inte ska vi låta vara osagt. Att han är marknadsfundamentalist står nu dock utom allt tvivel. Kommun- och finansmarknadsministern har tidigare försökt visa sig på styva linan vad gäller utförsäljning av den svenska statens tillgångar. Här har han dock blivit tvungen att hejda sig efter det senaste halvårets börsnedgångar och värdeminskningar. Han vill trots allt inte sälja när det är köpläge. Ideologiskt ser han dock inget hinder i att sälja ut svenska strategiska tillgångar, men en logisk kullerbytta blir det när de intresserade köparna visar sig vara andra stater.

Mats Odells senaste korståg riktar sig mot allmännyttan. De allmännyttiga bostadsbolagen ska inte få bekosta "underhåll på en omotiverat hög nivå och inte heller ådra sig kostnader för till exempel lekplatser eller verksamhet av social karaktär, om dessa inte bidrar till en bättre lönsamhet". Politiker från alla partier höjer sina röster mot förslaget. Det bästa för Sverige vore om Mats Odell avgår som minister och flyttar till någon ö i Engelska kanalen.

Inga kommentarer: