onsdag 19 mars 2008

Socialt katastroftillstånd

Numera är det en väletablerad sanning att det råder socialt katastroftillstånd i de (s)-styrda kommunerna Malmö, Göteborg och Södertälje pga av den förda invandringspolitiken. Idag tar Södertälje emot fler flyktingar från Irak än vad hela Nordamerika gör, och detta enligt Mona Sahlin själv. Monas lösning på problemet är dock inte minskad invandring, utan tvångsåtgärder för att försätta andra kommuner i samma sociala katastrofsituation. Socialdemokraterna föreslår utan omsvep att alla kommuner ska tvingas att ta emot invandrare. Mona Sahlin säger också tvärt nej till regeringens mycket försiktiga förslag att villkora anhöriginvandring med krav på bostad och arbete. Den enda oppositionspolitik som socialdemokraterna har att erbjuda är förslag som leder ännu snabbare mot en samhällskollaps.

Inga kommentarer: