torsdag 12 mars 2009

Nej till lönesänkning

Svensk fackföreningsrörelse har stolta traditioner. 1920 bildades Svenska Industritjänstemannaförbundet och 2007 slog sig förbundet samman med HTF som då funnits i 70 år. Det nya förbundet fick namnet Unionen. I dagens Göteborgssposten säger Sören Carlsson och Pierre Svensson från Unionen Göteborg nej till lönesänkning. Det första argumentet som framförs är dock inte det skarpaste:

”Sänkta löner gör att de anställda har mindre pengar att använda för konsumtion. Och när konsumenterna handlar mindre så behöver inte företagen producera lika mycket varor eller tjänster. Varpå de vill sänka lönerna för sina anställda.”

Bättre blir det då i Carlssons och Svenssons slutkläm:

”Svaret på frågan varför Unionen inte vill gå med på några lönesänkningar handlar i slutändan om att samhällsansvaret inte kan ligga på den enskilde individen.”

Det är helt riktigt. De lönesänkningar som IF Metall gått med på kan verka lockande för vissa grupper av medlemmar under en viss tid, men det är osolidariskt mot andra löntagare och oansvarigt på sikt.

Inga kommentarer: