fredag 6 mars 2009

Göteborgs metallare drabbas värst

IF Metalls medlemmar i Göteborg blir de stora förlorarna när lönerna sänks efter uppgörelsen mellan facket och arbetsgivarna. En genomsnittslön för en metallare i Göteborg är närmare 25000 kronor. Efter sänkningen landar den på 20000. Detta historiska beslut påverkar inte bara lönen som sådan, utan också trygghetssystemen eftersom t ex sjuklönen är direkt kopplad till lönen. Även pensionen påverkas då det nya pensionssystemet grundar sig på den intjänade livslönen. Ytterligare ett hårt slag mot IF Metalls medlemmar är att deras förbund valt att inte teckna inkomstförsäkring vid arbetslöshet. För en metallare betyder det att ersättningen vid arbetslöshet inte blir 80% av lönen utan 60%. Med facit i hand kan vi se att IF Metall inte bara försämrat villkoren för de medlemmar som fortfarande har jobbet kvar, förbundet har också satt sina arbetslösa medlemmar i en riktig knipa.

Inga kommentarer: