lördag 9 april 2011

Tal till 100 SDUare i Göteborg

Idag samlades 100 unga sverigevänner och meningsfränder från Tyskland och Italien i Göteborg då SDU Väst höll sitt årsmöte. I samband med detta höll jag ett anförande om nationell frihet.

/ Patrik Ehn

Sverigevänner!

Idag tänkte jag tala om frihet, om vår gemensamma frihet.

Etablissemanget, det ekonomiska, politiska och kulturella etablissemanget i Sverige har fått för sig att nationalism och internationalism är varandras motsatser. Så är det inte. Den nationalistiska principen säger att alla världens folk har rätt till sin egen frihet. Sverige har en fin tradition av att moraliskt stötta andra folks frihetssträvanden världen över. Alla folks frihet – hela världens fred är en gammal socialdemokratisk paroll. Den har dessvärre gällt alla folk utom det svenska och därför har vi idag bostadsområden i Göteborg och på andra orter som är rena rama krigszoner. Ingen fred i vår stad och vårt land alltså.

Som sverigedemokrater har vi haft anledning att vara extra stolta de senaste månaderna då våra partikamrater i riksdagen konsekvent tagit parti för vår nationella frihet. Vi har motsatt oss utförsäljningen av folkets gemensamma egendom och därmed stått upp för det svenska folkets ekonomiska frihet. Vi har vägrat att ställa upp bakom NATO i ett afrikanskt inbördeskrig och därmed stått upp för det svenska folkets politiska frihet.

Men nationell frihet handlar inte bara om att försvara våra gemensamma tillgångar och vår politiska självständighet. Det handlar också om kulturell frihet, om att varje folk har rätt att bevara sin kultur och utveckla den i den riktning man själv önskar. När ett folk påtvingas en annan kultur kallas det för kulturimperialism och det är inget annat än kulturimperialism när en saudisk moské uppförs på historisk mark på Hisingen i Göteborg.

När SDU demonstrerar i morgon är det ett rop på frihet för oss svenskar. Frihet från ekonomiskt, politiskt och kulturellt förtryck. Det är också en stark protest mot det fysiska och mentala förtryck som drabbar oss svenskar dagligen. Enskilda svenskar, ofta unga svenskar utsätts för hot och våld just för att de är svenskar. Även äldre svenskar drabbas. I hälso- och sjukvården där jag är engagerad politisk har man rätt till tolk om man invandrat hit och inte lärt sig det svenska språket. En gammal svensk man eller kvinna däremot, som arbetat och slitit och byggt upp vårt svenska folkhem får finna sig i att möta en läkare som varken talar eller förstår fullgod svenska. Någon rätt till tolk finns inte då.

Den 15 maj är det omval i Västra Götaland och jag ser morgondagens demonstration som ett startskott på Sverigedemokraternas valrörelse och alla härinne ska veta att ni är varmt välkomna att delta i vårt kampanjarbete. Den 15 maj tar vi tillbaka inte hela, med åtminstone en rejäl bit av vårt land.

Inga kommentarer: