måndag 21 mars 2011

Våra bolag

Förra veckan deltog jag på Västra Götalandsregionens bolagsdag, där bolag som GöteborgsOperan AB, Film i Väst AB och Sahlgrenska International Care AB var representerade. Den högt specialiserade medicinska verksamheten på Sahlgrenska I.C. var mycket intressant att ta del av.
Som sverigedemokrat fick jag tillfälle att gratulera de närvarande socialdemokraterna till en gemensam seger dagen innan då den samlade oppositionen i riksdagen stoppade regeringens planer på försäljning av Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB), Posten Norden och Telia Sonera. Riksdagen talade också om för regeringen att Vattenfall ska fortsätta vara ett helägt statligt bolag.
Även i Göteborgs kommun har de offentligt ägda bolagen debatterats, och orsaken till det är de aktuella mut- och korruptionsskandalerna i Göteborg. Jag anförde följande:

Det var gott att höra Anneli Hulthén ta upp detta med lagen om offentlig upphandling. Det är beklagligt att det i början av 2000-talet uppstod en juridisk gråzon, huruvida kommunala bolag skulle tvingas att följa lagen om offentlig upphandling och att Göteborg då valde att avvika från svensk praxis. Det är bra att det åtgärdas.
Ett fokusområde i handlingsplanen mot korruption är utbildning, men jag tror dessvärre inte att den kommunala korruption som nu har kommit upp till ytan i första hand handlar om brist på utbildning – jag tror det handlar om brist på moral och jag är rädd för att det är någonting som sitter i väggarna i Göteborg. Men det är bra att vi tar tag i det och försöker vädra ut det.
Det är ju så att uppdraget att vara tjänsteman i ett offentligt ägt företag kräver en hög moral, eftersom det är vår gemensamma egendom man handskas med. Så lägg gärna fokus på moralen. Jag tror att tjänstemännen i övrigt har den utbildning som krävs.

Inga kommentarer: