tisdag 20 april 2010

Skarpt läge

Enligt Sifos aprilmätning är det jämnt mellan det blå (45,0%) och röda (48,5%) blocket. Sverigedemokraterna (4,9%) är tungan på vågen eftersom varken högern eller vänstern får egen majoritet. Denna position är dock förmodligen mer teoretisk än praktisk. I Stockholm har moderater och socialdemokrater klargjort att de tänker samregera i huvudstaden om Sverigedemokraterna blir vågmästare i kommunen. Vad gäller riksdagen så kan man tänka sig följande majoritetscenarion om SD blir vågmästare:

1) "Ett blått paket med gröna snören"
(M/KD/FP/C + MP)
Detta alternativ är förmodligen det mest troliga. MP och de borgerliga har en stor samsyn i många så kallade valfrihetsfrågor. Efter valet 2002 förhandlade MP med KD/FP/C om att bilda en minoritetsregering. Då var det dock C som avbröt förhandlingarna pga rädlsan för den gröna konkurrenten. Denna gång kan Reinfeldts mittenorienterade nya moderater tvinga in C i fållan och samtidigt splittra de rödgröna.

2) "Ett rödgrönt paket med blå snören"
(S/MP + FP/C)
I Västra Götalandsregionen har S samregerat med FP/C i flera mandatperioder. Om mandaten räcker kan S/MP koppla loss V och skapa en koalition med FP/C i stället. För S är det än större vinst att vinna statsministerposten och splittra borgerligheten än att mista V.

3) "Små paket med brokiga snören"
Givetvis finns det två uppenbara minoritetsscenarion där de rödgröna får förlita sig på FP och/eller C i vissa lägen, eller där alliansen kan hoppas på MP i vissa frågor. SD kommer ju dessutom att använda sin rösträtt i kammaren och rösta efter eget omdöme.

Sammanfattningsvis så är det bloggens gissning att allt samarbete med SD kommer att undvikas till varje pris. Detta visar återigen att de bara finns en verklig opposition i Sverige vad gäller de framtidsavgörande frågorna.

Inga kommentarer: