onsdag 14 april 2010

Den enda oppositionen

Sverigedemokraterna ska stoppas till varje pris. Därför kommer socialdemokraterna och moderaterna att samarbeta över blockgränserna i Stockholm om SD blir vågmästare där. Detta meddelar Carin Jämtin (s) och Sten Nordin (m). Jämtins/Nordins utspel visar tydligt att Sverigedemokraterna är den enda oppositionen i svensk politik och att de politiska blocken är blott en chimär.

Inga kommentarer: