måndag 3 augusti 2009

Sommar med Ernst, Ernst och Ernst; Del 2

Res Publica
Symposiums teoretiska och litterära tidskrift
Nummer 23, Tema: Konservativ revolution
Brutus Östlings Bokförlag Symposium, 1993

”Begreppet konservativ revolution står idag som en samlingsbeteckning på en grupp tyska intellektuella under Weimarrepubliken. Oswald Spengler, Carl Schmitt, Martin Heidegger och Ernst Jünger hör till dem som brukar räknas hit. Andra, i dag i hög grad glömda, men på sin tid av betydelse, var Arthur Moeller van den Bruck, Hans Freyer, Edgar Julius Jung, Ernst Niekisch, Otto Strasser, Hans Zehrer och kretsen kring tidsskriften Die Tat. Av dessa var några verksamma vid olika tyska universitet, medan majoriteten levde som fria skriftställare. Denna radikala höger hade gemensamt med den radikala vänstern att man avvisade republiken och parlamentarismen (”det inre England”). Man skilde sig från vänstern genom betoningen av det nationella: målet var att se Tyskland resa sig ur den förödmjukelse och orätt som segrarmakternas diktatfred efter första världskriget hade inneburit.”


Preussiska anarkister
av Carl-Göran Heidegren
i serien Moderna tyska tänkare
Brutus Östlings Bokförlag Symposium, 1997

”Den så kallade Weimarrepubliken i Tyskland tillhör de legendomsusade epokerna i Europas moderna historia. Den kom till som en följd av Tysklands nederlag i det första världskriget och den avlöstes femton år senare av den nationalsocialistiska diktaturen. Sedan åren 1929/1930 var krisen – den ekonomiska, politiska och kulturella – dess signatur.Till Weimar-republikens många glänsande vedersakare hörde Ernst Jünger. Denne var en högt dekorerad soldat från första världskriget som under de följande åren alltmer kom att göra sig ett namn som en nationalrevolutionärt sinnad skriftställare. I hans skriftställarskap kommer en facett fram av den första tyska republikens korta och stormiga, ja explosiva historia till förföriskt uttryck. I centrum för den följande framställningen befinner sig Ernst Jünger och den närmaste vänkretsen kring honom.”

Inga kommentarer: