lördag 19 januari 2008

SD omprövar sin arbetsmarknadspolitik

SD Göteborgs ordförande Mikael Jansson uttryckte innan jul på ett tydligt och bra sätt Sverigedemokraternas ideologiska hållning i den fackliga tidningen Dagens Arbete.

– De finns de som håller klassen före nationen. Vissa vill grunda samhörighet på klass, men vi sverigedemokrater vill grunda samhörighet på nation, förklarade Mikael Jansson.

Medverkade gjorde också Per Björklund som är ordförande i Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska utskott. Björklund fick kritik för sin otydlighet. Han har tagit till sig kritiken på ett bra sätt och SD omarbetar nu sin arbetsmarknadspolitik, ett arbete där även partiledare Åkesson är med.

- Regeringens överdrivna utbudspolitik med försämringar i trygghetssystemen tillsammans med den rekordstora massinvandringen, planerna på en omfattande arbetskraftsinvandring och domen i det s.k Vaxholmsmålet pekar alla i riktning mot lönedumpning, försämrade villkor för svenska arbetare och en försvagning av den svenska modellen. Sammantaget gör detta att det kan finnas skäl för oss att ompröva delar av vår arbetsmarknadspolitik, så att balansen mellan arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen kan upprätthållas, säger Jimmie Åkesson.

Inga kommentarer: