lördag 7 maj 2011

Med anledning av bilbränderna i Tynnered

Med anledning av bilbränderna i Tynnered höll Sverigedemokraterna idag ett mycket uppskattat möte på Frölunda Torg. Jag inledde mötet med följande anförande.

/ Patrik Ehn

Sverigedemokraterna vill ha ett tryggt Göteborg där vi tar gemensamma krafttag mot kriminaliteten. För oss är det oacceptabelt att hundratals bilar brinner och att räddningstjänsten attackeras när den kommer till undsättning. De ansvariga för dessa bränder och angrepp är givetvis de som utför dåden, men också de politiker till höger och vänster som genom en huvudlös invandringspolitik skapat ett växande utanförskap och ett samhälle på gränsen till sönderfall.

Jag brukar jämföra integrationspolitiken med en bil. Man måste använda både broms och gas för att på ett tryggt och säkert sätt kunna ta sig fram. Vi måste trycka på gasen så att de som kommer hit snabbare blir svenskar, men vi måste också bromsa invandringen så att vi inte bara fyller på det utanförskap som redan finns.

Boendemiljön är mycket viktig för människors hälsa och det är ingen av de boende i Tynnered och Backa som mår bra av det som pågår nu. Därför måste vi på längre sikt skapa ett modernt folkhem. Sverige måste hitta tillbaka till en känsla av gemenskap för att sedan kunna skapa framtidens välfärd genom utbildning, forskning och arbete. En vi-känsla i landet, att vi hjälper varandra och vill bidra till det gemensamma är avgörande för att vi ska kunna upprätthålla en solidariskt finansierad välfärdsstat.

Inga kommentarer: