söndag 31 januari 2010

Turismen ur ett konservativt perspektiv

I januari månads första postning diskuterades begreppet natur- och kulturkonservatism. Bloggen kom fram till att en syntes av de ideologier som vill bevara världens natur- och kulturvärden kan komma att bli nödvändig inom en relativt snar framtid. Under dagen sände Sveriges Radio P1 ett program som ställde frågan om man kan flyga till Thailand årligen och ändå kalla sig miljövän. Frågan är om den globaliserade massturismen inte hotar kulturen i lika hög grad som den hotar naturen.

Inga kommentarer: