söndag 10 maj 2009

Visst kan vi samarbeta med SAP

Efter Mona Sahlins förstamajtal fick Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder dementera SAP-ordförandens påstående om att SD aldrig skulle kunna stödja en socialdemokratisk regering:

- Under gårdagen förstamajtalade, Mona Sahlin, i Lund och i Malmö. I medierna rapporteras att, Mona Sahlin, under sitt tal skall ha sagt att vi Sverigedemokrater uttalat att vi aldrig kan samarbeta med socialdemokraterna. Detta är helt felaktigt.

- Det vi sagt är att vi aldrig aktivt kommer att medverka till att Mona Sahlin, med sin svenskfientliga hållning, blir statsminister i Sverige. Vår syn på Sahlins olämplighet som framtida regeringschef tycks ju också delas av allt fler inom arbetarrörelsens egna led. Vi har annars inga problem med att samarbeta med vare sig socialdemokratin eller borgerligheten såvida vi kan få gehör för våra grundläggande ståndpunkter och krav.

Om Mona Sahlins missförstånd var medvetet eller inte är svårt att säga. Klart är i alla fall att Sverigedemokraterna mycket väl kan tänka sig ett samarbete med SAP om partiet får en ny ledning med en reformerad politisk agenda.

Inga kommentarer: